Arbejdsgrundlag

Arbejdsgrundlag

Skovvejens Blå Spejdere har meget fokus spejderbevægelsens grundidéer i alt vort spejderarbejde, og vi tænker rigtig meget på vores målsætning "...at udvikle børn og unge til selvstændige mennesker, der forstår at samarbejde med andre og som ser styrke i forskellighed." I Det Danske Spejderkorps kalder vi dette for Spejderidéen.

Vi arbejder med 3 vigtige områder i vores arbejde med børnene.

Vores store styrke er, at vi kan rumme børn med mange forskellige færdigheder - og lære dem at se værdien af hinandens færdigheder. Dette ses tydeligt i vores patruljesystem.

Vi bruger naturen som ramme, men også som en aktiv del af vores arbejde. Vi er ude året rundt - også når det regner eller sner.

Endelig er vi overbeviste om, at spejderne skal PRØVE, SE, RØRE VED og UNDERSØGE for at lære - "Learning by doing".

I hæftet Spejderidéen er hele grundlaget for spejderbevægelsens arbejde grundigt beskrevet.